About Me

My photo
Lahirnya ramai wanita hebat yang mempunyai minda kelas pertama, menyedarkan aku bahawa diri ini jangan terus ego supaya aku dapat meneruskan perjalanan hidup yang lebih baik bagi hari-hari yang mendatang. Memahami diri seorang wanita bagai tiada penghujungnya kerana kelembutan mereka mengatasi kegagahan lelaki mampu menggoncangkan dunia. Justeru, usaha diri ini tidak kenal erti penat untuk terus memahami ciptaan Tuhan yang dikenali sebagai WANITA.

Tuesday, September 27, 2011

CONTOH ISTERI BAIK DAN YANG BURUK

Cari yang sesuai ya wahai rakan2ku...:)“Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth perumpamaan bagi orang2 kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh diantara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu berkhianat (nabi2 sekalipun tidak dapat membela isteri2nya dari azab Allah apabila mereka menentang agama) kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan ( kepada keduanya ); “ Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk ( neraka )”.

“ Dan Allah membuat isteri Fir’aun perumpamaan bagi orang2 yang beriman, ketika ia berkata, “ Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi Mu ( sebaliknya sekalipun isteri seorang kafir apabila menganut ajaran Allah, ia akan dimasukkan Allah ke dalam syurga) dalam syurga dan selamatkan lah aku dri Fir’aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”.

“ dan Maryam puteri ‘Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ( ciptaan) Kami; dan dia membenarkan kalimat2 Tuhannya dan Kitab2-Nya; dan adalah dia termasuk orang2 yang taat.”

                                                                        [petikan surah AT TAHRIIM: ayat 10-12]

Iman dan perbuatan baik atau buruk seseorang tidak tergantung kepada iman dan perbuatan orang lain walaupun antara suami isteri dan iman juga tidak boleh diwarisi.

Saturday, September 10, 2011

DAPATKAN PERTOLONGAN GHAIB DI SINI!!


“ Dan orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi tuntutan agam Kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami ( yang menjadikan mereka bergembira dan beroleh keredhaan) ; dan sesungguhnya ( pertolongan dan bantuan) Allah SWT adalah berserta dengan orang-orang yang berusaha membaiki amalannya.” ( al-Ankabut : ayat 69)

              

Tidak diragui lagi bahawa Allah SWT telah berjanji untuk mengekalkan dan memelihara agama Islam ini tetapi peningkatan dan kemajuannya memerlukan amalan dan usaha daripada kita. Sebanyak mana para sahabat Nabi telah berusaha tanpa mengenal penat lelah, setakat itulah mereka dapat menyaksikan hasilnya dan sebanyak itu juga mereka mendapat pertolongan ghaib. Bersiap sedialah untuk meninggikan kalimah Allah SWT dan menyebarkan Islam maka sudah pasti kita akan mendapat bantuan dan pertolongan ghaib daripada Allah seperti yang dijanjikan dalam ayat berikut:

“ Kalau kamu membantu (agama) Allah SWT nescaya Allah SWT membantu kamu (untuk mencapai kemenangan) dan meneguhkan tapak pendirian kamu”

                                                                                           ( Muhammad : Ayat 7)

Marilah kita ambil tawaran dari Allah iaitu menjadi penolong-penolongNya( agama) kerana masih belum terlambat untuk melakukan kebaikan. Sabda Nabi SAW:

      “ Serulah kepada amalan-amalan yang baik walaupun kamu belum beramal dengan kesemuanya dan cegahlah kemungkaran walaupun kamu belum menjauhi kesemuanya” ( Riwayat ATabrani)